Tietojen hallinta ja kehittäminen

Kun datan ja tietojen määrä kasvaa, tarvitaan oikeaa tietoa päätöksenteon tueksi ja kommunikointia varten. Autamme yritystänne varmistamaan, että oikea tieto on käytettävissänne ja että se tukee liiketoimintaanne.

Päätöksenteon tueksi johto tarvitsee luotettavaa tietoa.

  • Miten varmistetaan, että oikea tietoa on saatavissa organisaatiossa?
  • Miten varmistetaan, että olemassa oleva tieto on tarkkaa ja auttaa työntekijöitä tekemään päätöksiä ja työnsä?
  • Miten voidaan käyttää olemassa olevaa tietoa eri tarkoituksiin?

Autamme ratkaisemaan nämä kysymykset tarjoamalla Information Mapping® menetelmään perustuvan ratkaisun. 

Information Mapping® koulutukset

Tarjoamme Information Mapping® koulutusta sekä avoimina että yrityskohtaisina kursseina.

Tämä on peruskurssi, jolla luodaan pohjaa muille kursseille.

Tällä kurssilla opitaan, miten käytetään peruskurssilla opittuja taitoja. Kurssilla luodaan selkeitä, lyhyitä ja tehokkaita menettelytapoja, ohjeita ja koulutusmateriaaleja, joita on helppo lukea, arvioida ja päivittää.

Tämä kurssi on tarkoitettu niille, jotka kirjoittavat työohjeita, kuvaavat prosesseja, menettelytapoja, proseduuria ja sen tyyppisiä dokumentaatioita.
Esimerkiksi: tekniset kirjoittajat, koulutusmateriaalien kehittäjät.

Tällä kurssilla opitaan teknikoita tietoanalyysia, järjestämistä ja esitystä varten.

Tämä kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat käyttää peruskurssin tietoja kirjoittaakseen helposti luettavia ja ymmärrettäviä pöytäkirjoja, raportteja, tuotekuvauksia ja muuta liiketoiminnallista kommunikaatiota lyhyemmässä ajassa.

Tämä kurssi on erinomainen projektipäälliköille, insinööreille, myyjille ja muille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat selkeän, tehokkaan ja systemaattisen lähestymistavan kirjalliseen kommunikointiinsa.

Tällä kurssilla osallistuja oppii, miten käyttää peruskurssin tietoja web-sisällön laatimiseen ja käyttöön. Sen lisäksi käyttäjän on helppo surffata, ymmärtää ja käyttää sivuja.

Lisätietoja Information Mapping ® -koulutuksista

email: jcgm@proyeccion.fi
tel:+358 50 535 7459

Information Mapping ® palvelut

Information Mapping® tarjoaa koulutuksia ja dokumentointikehittämispalveluita.

PalveluTarkennus
Dokumenttien sisältöauditointiHavainnoidaan dokumenttien puutteita, epäjohdonmukaisuuksia sekä sitä, miten ne ovat syntyneet.
Tietojen saantiHaastatellaan asiantuntijat ja loppukäyttäjät ja selkeytetään dokumentointitavoitteita
SisältöarkkitehtuuriMääritellään tarvittavat dokumenttityypit ja niiden lähteet sekä selvitetään, miten luodaan, tallennetaan, jaetaan ja käytetään niitä.
KäyttöönottosuunnitelmaRakennetaan sopiva dokumentointistrategia ja määritellään tarvittavat vaiheet, joilla parannetaan nykyistä prosessia.
TukiKehitetään tyyliohjeet, dokumenttipohjat ja tarkistuslistat, joilla tuetaan toimivaa dokumentointiprosessia.
KirjoittamisresurssitTarjotaan kirjoittajatiimi tukemaan olemassa olevan dokumentin uudelleen kirjoittamisessa tai uuden dokumentin luomisessa.
KoulutuksetInformation Mapping® – menetelmän koulutus

Lisätietoja Information Mapping ® -KONSULTOINNISTA

email: jcgm@proyeccion.fi
tel:+358 50 535 7459

Dokumentointiohjelmisto

FS Pro 2020 on Information Mapping® Internationalin kehittämä työkalu, jolla voidaan kirjoittaa Information Mapping® -menetelmään perustuvia dokumentteja.

FSPro 2020 nopeuttaa dokumenttisi kirjoittamista ja auttaa Information Mapping® -menetelmän käytössä.

Information Mapping® -menetelmän hyödyt

Information Mapping hyödyt numeroita
Information Mapping® hyödyt lukijalle ja kirjoittajalle.

Sanojen määrä

Information Mapping®- menetelmällä kirjoitettujen sanojen määrä vähenee (- 30 %), jolloin syntyy vähemmän virheitä (-54 %) ja vähemmän kyselyjä (-90 %). Tämän lisäksi, jos organisaatio haluaa kääntää tekstinsä muille kielille, prosessi nopeutuu ja säästyy rahaa.

Lukemisaika

Kirjoitettua tekstiä voi lukea nopeammin (-50 %), koska se on paremmin organisoitua ja täten helpommin luettavissa. Tämä motivoi lukijaa. Sen lisäksi lukija ymmärtää tekstiä (+32 %) ja oppii paremmin (+83 %).

Dokumentin käyttö

Information Mapping®- menetelmällä kirjoitettua tekstiä voi käyttää uudelleen useissa käyttötarkoituksissa (+ 38 %). Tämä mahdollistaa sen, että uuden dokumentin ensimmäisen version kirjoittamisaika lyhenee huomattavasti (jopa 83 %).