Projektin liiketoiminnan kehittäminen

Projektien määrä ja niiden kompleksisuus kasvavat kiihtyvään tahtiin nyky-yhteiskunnassa. Projektinhallinnan osaamisen tarve kasvaa, jotta yritykset pysyvät mukana muutoksissa.

Projektihallinnan koulutus

Projektien määrä ja niiden kompleksisuus kasvaa. Organisaatio, joka pystyy paremmin hallinnoimaan projekteja ja tarjoamaan parasta asiakaskokemusta, voittaa.
Projektit auttavat organisaatiota kehittämään ja toimittamaan palveluita asiakkaille ja kehittämään omaa liiketoimintaa.

Tarjoamme projektihallinnankoulutusta ja konsultointia, jolla kehitämme organisaationne projektihallinnan osaamista ja autamme teitä palvelemaan paremmin asiakkaitanne ja varmistamaan tavoitteenne saavuttamisen.

Kurssin sisältö

Tällä kurssilla käydään läpi seuraavat aiheet:

 • Projektin määritelmä
 • Projektin hallinnan periaatteet
 • Projektin elinkaari ja prosessit
 • Projektipäällikön rooli
 • Projektinjohdon rooli
 • Projektin osaamisalueet

Kurssin kesto

Kurssin kesto on yksi päivä.

Kuinka tarjoamme palvelun

Tarjoamme projektihallinnan koulutusta sekä avoimina että yrityskohtaisina kursseina.

Lisätietoja projektinhallinnan koulutuksesta

email: jcgm@proyeccion.fi
tel:+358 50 535 7459

Organisaation projektinhallinta­kulttuurin kehittäminen

Organisaatiot pyrkivät johtamaan projektitoimintaansa monin eri tavoin. Projektitoimisto on organisaatio, jolla on vahva rooli strategian toteutuksessa ja projektinhallintakulttuurin kehittämisessä. Sen lisäksi projektitoimisto toimii projektipäälliköiden kompetenssin kehittäjänä ja tukijana.

Kurssin sisältö

Tässä kurssilla käydään läpi:

 • Mikä on projektitoimisto
 • Projektitoimiston rooli organisaatiossa
 • Projektitoimiston tehtävät
 • Projektitoimiston ja linjaorganisaation välinen yhteistyö

Kurssin kesto

Kurssin kesto on yksi päivä.

Kuinka tarjoamme palvelun

Tarjoamme projektitoimiston johtamiskoulutuksen avoimena ja yrityskohtaisena kurssina.

Lisätietoja organisaation projektinhallinta­kulttuurin kehittämisen koulutuksesta

email: jcgm@proyeccion.fi
tel:+358 50 535 7459

Hybridiprojekti- ja ohjelmajohtaminen

Monet muutokset organisaatiossa epäonnistuvat, koska organisaatio on valinnut väärän johtamistavan tai ei ole valmis muutoksiin. Ohjelman johtamisella organisaatiot voivat saada haluamansa hyödyt ja johtaa projekteja yhteiseen tavoitteeseen.

Kurssin sisältö

Tällä kurssilla käydään läpi seuraavat aiheet:

 • Ohjelman johtamisen periaatteet
 • Ohjelman rakenne
 • Ohjelman ja projektin väliset erot
 • Ohjelman elinkaari ja prosessit
 • Muutosjohtaminen
 • Hyötyjen määrittely ja toteuttaminen
 • Arvon määrittely ja johtaminen

Kurssin kesto

Kurssin kesto on yksi päivä.

Kuinka tarjoamme palvelun

Tarjoamme hybridiprojekti- ja ohjelmajohtamisen koulutuksen avoimena ja yrityskohtaisena kurssina.

Lisätietoja Hybridiprojekti- ja ohjelmajohtamisen koulutuksesta

email: jcgm@proyeccion.fi
tel:+358 50 535 7459