Palvelumme

Projektin hallinta

Projektien määrä yrityksissä kasvaa ja niistä tulee yhä monimutkaisempia. Organisaatioiden tulee olla entistä ketterämpiä ja niiden tulee mukautua yhä nopeammin ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Autamme yritystänne sopeutumaan muutoksiin ja toteuttamaan tavoitteenne.

Tietojen hallinta ja kehittäminen

Kun datan ja tietojen määrä kasvaa, tarvitaan oikeaa tietoa päätöksenteon tueksi ja kommunikointia varten. Autamme yritystänne varmistamaan, että oikea tieto on käytettävissänne ja että se tukee liiketoimintaanne.

Tarjoamme tutkimustietoon perustuvan Information Mapping® – menetelmän, joka auttaa yritystänne säästämään kustannuksissa ja hallitsemaan tietoja paremmin.

Hybridi projekti- ja ohjelman hallinta ja johtaminen

Monet organisaatiot pohtivat jatkuvasti sitä, mitä menetelmiä tulisi käyttää hankkeiden ja ohjelmien hallinnointiin. Ketterien menetelmien lisääntyvä käyttö luo uusia haasteita perinteiselle projektipäällikön roolille ja organisaation rakenteeseen.Esimerkiksi yrityksessä saatetaan kysyä:

  • Millä mallilla toteuttaisimme projektimme?
  • Miten hallitsisimme hybridiprojektia?
  • Miten ratkaisisimme hybridiprojektin tai -ohjelman haasteet?

Autamme teitä löytämään ratkaisuja jotka auttavat menestymään hybridihankkeissanne.

Organisaation projektinhallintakulttuurin kehittäminen

Organisaatiot tarvitsevat järjestelmät, joilla kehitetään toimintaa. Tätä varten organisaatiot perustavat projektitoimistoja:

  • Tukemaan myyntiorganisaatiota
  • Toimittamaan projektit asiakkaille
  • Toteuttamaan omaa strategiansa
  • Kehittämään projektikulttuuriaan

Autamme organisaatiotanne luomaan projektitoimiston, joka tukee organisaationne strategian toteuttamista, parantaa asiakaskokemusta ja ylläpitää kestävää liiketoimintaa.